Kontakt

PATYKWIA S.C.
Pracownia
Florystyczno - Dekoratorska

669 673 763
Dorota Don Ratajska

692 996 076
Anna Don

e-mail: kontakt@patykwia.pl

Na rok 2019 nie przyjmujemy już zleceń.

Prosimy o telefoniczne umawianie spotkań.